Gezond doorwerken tot aan het pensioen

ontwerp zonder titel 62 e1707804201832

Gezond doorwerken tot aan het pension

Het steeds ouder worden, de stijgende pensioenleeftijd en het grote personeelstekort zorgen ervoor dat het extra belangrijk is dat er goed gezorgd wordt voor het personeel op latere leeftijd. Hoe kun je daar aan bijdrage als werkgever?

Is er aandacht voor de oudere werknemer binnen jullie organisatie? Zodat het optimale uit de werknemers wordt gehaald met behoud van vitaliteit, kennis en kunde die deze medewerkers vaak óók met zich mee brengen.

Wist je dat je als werkgever de werknemer periodiek in de gelegenheid kunt stellen een onderzoek te ondergaan dat er op gericht is de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van werknemers met zich mee brengt te voorkomen of te beperken?

Het is goed om als werkgever hier zicht op te hebben vooral fysiek daarop kan de inzet van de desbetreffende medewerker worden aangepast.

Wil jij als leidinggevende hierover eens sparren? Ik ben er voor MKB bedrijven en denk graag met jullie mee.

Deel dit bericht